Rfid Etiketleri: Türkiye’de Lojistik, Perakende ve Güvenlik Sektöründe Önemli Bir Yer Ediniyor

Rfid etiketleri (Radio-Frequency Identification) , son yıllarda Türkiye’de giderek daha fazla yaygınlaşan bir teknoloji haline gelmiştir. RFID teknolojisi, nesnelerin tanımlanması, izlenmesi ve yönetilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu teknolojinin kullanım alanları oldukça geniştir ve hemen hemen her sektörde kullanılabilir. Rfid etiketleri, birçok farklı türde ve boyutta mevcuttur. Bunlar genellikle etiket veya çıkartma şeklinde tasarlanır ve…

Rfid Açılımı Nedir? Hangi Alanlarda Kullanılır

Rfid’nin açılımı Radyo Frekansı ile Tanımlama’dır (radio frequency identification). RFID teknolojisi radyo frekanslarını kullanarak nesneleri veya canlıları tanıma yöntemidir. Rfid, anten, etiket ve okuyucudan meydana gelir. Rfid anten; çipin kimlik bilgilerini rfid okuyucuya iletilmesini sağlar. Rfıd okuyucu, antenden gelen radyo frekanslarını dijital bilgiye dönüştürür. Dijital bilgiler bilgisayar ortamına iletilir böylece etiket hakkında bilgi alınmış olur. Rfid Kullanım Alanları Rfid’nin kullanımı 1940’lı yıllara…

Rfid Okuyucu Sistemleri

Radyo frekansı ile tanımlama (RFID), nesneyi, benzersiz bir biçimde tanımlaması için elektromanyetik spektrumun radyo frekansları alanında elektromanyetik veya elektrostatik bağlantıları kullanımlarını içeren bir kablosuz iletişim biçimi olmuştur. Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID), üç temel bileşenden oluşan kablosuz sistemi ifade eder. Bunlar ;  etiket ,anten ve okuyucular. RFID Okuyucu , radyo frekansları yayan ve RFID etiketlerinden sinyalleri geri alan bir…

Sağlık Sektöründe Rfid Kullanımı

Önlenebilecek olmasına rağmen önlenemeyen medikal hatalar yüzünden hastanelerde birçok kişi ölmektedir. Günümüzde gelişmekte olan rfid teknolojisi ile sağlık sektöründe oluşabilen medikal hataları önler. RFID, nesnelere bağlı etiketler ile kablosuz bağ ile otomatik ve benzersiz tanımlama sağlayan bir teknolojidir. Rfid teknolojisi, bir okuyucu üzerinden etiketteki veriyi transfer eder. RFID teknolojisi , kötü durumda olan kişileri izlemekte kullanılmaktadır. RFID yardımıyla, veri gerçek zamanda…